Garanti policy

TROVEMAT CRYPTO ATM STANDARD EQUIPMENT GARANTI

JetCrypto, LLC, nedan - Trovemat, garanterar att:

 • ny Trovemat Tillverkad utrustning kommer att vara fri från eventuella brister i material eller utförande under perioden av ett (1) år.
 • renoverade Trovemat Tillverkad utrustning kommer att vara fri från eventuella brister i material eller utförande under sex (6) månader.

Garantin börjar från leveransdatum från en Trovemat anläggning. Garantin utökas till kunder och gäller för alla Trovemat Tillverkad utrustning som köptes, installerats och användes för det syfte för vilket sådan utrustning ursprungligen konstruerades. Ovanstående garantier täcker endast defekter som uppstår vid normal användning och inkluderar inte fel eller misslyckanden som orsakats av missbruk, missbruk, försummelse, förändring, elproblem, användning som inte överensstämmer med produktinstruktioner, naturakter eller felaktig installation eller reparation av någon annan än Trovemat eller ett Trovemat auktoriserad tredjepartsleverantör. Trovemat förbehåller sig rätten att ersätta funktionellt likvärdiga nya eller användbara delar.

GARANTIKRAV OCH PROCEDURER

 1. Under gällande standardutrustningsgarantiperiod som beskrivs ovan är kundens ensamrätt för eventuella brott mot standardutrustningsgarantin vid trovematens eget gottfinnande och alternativ, reparation eller byte av den defekta produkten. Komponenter som kunden påstår sig vara defekta måste vara tillgängliga för Trovemat för inspektion och utvärdering. För att ha rätt till rättigheter enligt standardutrustningsgarantin måste kunden skriftligen underrätta Trovemat inom trettio (30) dagar efter upptäckten av en misstänkt defekt i någon produkt, men under alla omständigheter före utgången av gällande standardutrustningsgarantiperiod. Meddelande till en Trovemat-återförsäljare, systemintegratör, försäljningsrepresentant eller annan tredje part märks inte till Trovemat. Efter mottagandet av sådant kundmeddelande kommer Trovemat att avgöra om det rapporterade problemet omfattas av denna standardutrustningsgaranti. Om Trovemat beslutar att problemet är täckt, kommer Trovemat att tillåta reparation eller byte av den defekta produkten, vilket Trovemat anser vara lämpligt enligt eget gottfinnande.
 2. Innan du skickar någon produkt till Trovemat måste kunden erhålla ett skriftligt returtillstånd från Trovemat och ge eventuella bevis på garantikrav som begärts av Trovemat. Alla produkter som mottas av Trovemat utan returtillstånd får, vid Trovemat-alternativet, returneras till kundsamlingen. Om en garanti ersättningsdel krävs, ska kunden tillhandahålla inköpsorder till Trovemat före leveransens utbyte, för att garantera att den avvisade enheten returneras. Beställningsbekräftelsen är giltig tills misstänkt del är mottagen och garantin bekräftas genom bedömning. När en returtillstånd erhålls är kunden ansvarig för förpackning och leverans av den produkt / komponent som dess garantikrav avser en serviceanläggning som utsetts av Trovemat inom trettio (30) dagar efter mottagandet av returtillståndet. Vid mottagande av ersättningsutrustning (eller del därav) har kunden trettio (30) dagar för att lämna den defekta utrustningen (eller delar därav) till returleverantören för leverans till det servicecenter som utsetts av Trovemat. Om kunden inte återlämnar den defekta utrustningen (eller en del därav) i tid, ska Trovemat fakturera kunden för listpriset på sådan utrustning (eller del därav), plus gällande frakt och / eller tull. Ett sådant misslyckande att returnera utrustningen (eller en del därav) kan enligt Trovemat-skönsmässig bedömning vara skäl för upphörande av garantin och / eller upphävande av eventuella framtida förskottsutbyte privilegier tills en sådan utestående defekt utrustning har returnerats.
 3. Trovemat kommer att ge kunden ny, ombyggd, renoverad eller alternativ utrustning (eller del därav) av lika eller förbättrad kvalitet som utbytesutrustning (eller del därav) för att ersätta kvalificerad defekt utrustning (eller del därav). Eventuell alternativ utrustning (eller del därav) kommer att uppfylla eller överstiga specifikationerna för den utbytta utrustningen (eller en del därav). Ombyggd eller renoverad utrustning kan bära kosmetiska fläckar som inte påverkar prestanda. Om inget annat anges av Trovemat Skriftlig, reparerad eller ersatt utrustning (eller delar därav) omfattas endast under återstoden av den giltiga standardutrustningsgarantin. All defekt utrustning (eller delar därav) ersatt av Trovemat bli egenskapen till Trovemat. Trovemat har ingen skyldighet att (i) service, byta ut eller på annat sätt ersätta utrustning (eller delar därav) som har skadats, ändrats, missbrukats, missbrukats eller överanvänds som bestämts av Trovemat eller har använts med icke- Trovemat leveranser eller produkter som har orsakat skada eller funktionsfel (ii) måla, refinish, renovera, återställa eller byta ut utrustning (eller delar därav) med kosmetiska fläckar; (iii) service, byte eller på annat sätt ersätta utrustning (eller del därav) om samma skulle störa, hindra eller vara överflödig vid normalt eller planerat underhåll av sådan utrustning (eller del därav) (iv) service, byte eller på annat sätt ersätta utrustning (eller del därav) som är inom sextio (60) dagar efter produktionslivets slut; eller (v) tillhandahålla något 3rd-partiprograms support eller tjänst som inbegriper applikationshårdvara eller byt ut tillbehör. Om Trovemat väljer att utföra sådana tjänster på kundens begäran, kommer sådana tjänster att betraktas som ett servicekall och alla arbeten, delar och material som används för serviceanropet debiteras vid Trovemat då - rådande priser.

UTGÅNGAR FÖR UTRUSTNINGSGARANTI

TROVEMAT garanterar inte eller garanterar och ansvarar inte för:

 1. Fel, fel, skador eller prestanda begränsningar orsakad helt eller delvis av (A) strömavbrott, störningar, bränder, översvämningar, snö, is, blixt, överdriven värme eller kyla, högt korrosiva miljöer, olyckor, handlingar från tredje part, eller andra händelser utanför Trovemat-kontrollen, eller (B) kundmissbruk, misshandel, missbruk, försumlighet, felaktig lagring, service eller drift eller obehöriga försök att reparera eller ändra utrustningen på något sätt. Kunden måste ge kvalificerad teknisk personal för att underhålla och reparera utrustningen.
 2. Ändringar och / eller modifieringar till någon del av Trovemat-produkten, utan trovematisk skriftlig auktorisation, förutsätter ovillkorligt Warvemat-standardgarantin. Utrustning byggd enligt kundens specifikationer som senare hittas för att inte uppfylla kundens behov eller förväntningar
 3. Utrustningens prestanda när den används i kombination med utrustning som inte köpts, specificerats eller godkänts av Trovemat.
 4. Batterier och andra förbrukningsartiklar.
 5. Slitstarka föremål, till exempel verktyg, kablar, deldragare, kontakter etc.

YTTERLIGARE GARANTI ANMÄRKNINGAR

Trovemategarantin gäller för den ursprungliga köparen och kan inte överföras.

I. OEM-utrustning

OEM eller tredje parts utrustning som ingår i TROVEMAT-utrustningen omfattas av gällande TROVEMAT-standardutrustningsgaranti, såvida inte OEM- eller tredjepartsutrustning har egen begränsad garanti, i vilket fall OEM- eller tredje partsgarantin gäller för sådan utrustning införlivad i TROVEMAT-utrustning. Till exempel, men inte begränsning, PC, LCD, PLC, motorer och enheter är OEM-produkter som har en begränsad 1 års tillverkarens garanti.

II. Föremål sålda som återförsäljning

Föremål som säljs som återförsäljning är sådana varor som inte tillverkas av TROVEMAT men kan användas tillsammans med eller oberoende av TROVEMAT-tillverkad utrustning (t.ex. datorer, skrivare och nätverksadaptrar) och ska endast täckas av leverantörens specifika garantivillkor eller originalutrustningstillverkare av dessa föremål.

III. Begagnad utrustning

Om den utrustning som specificeras i en beställning beskrivs som använd, såvida inte annat avtalas av parterna, så säljs det "som det är" och utan garanti.

  TJÄNSTGARANTI

  Trovemat garanterar att tjänsterna ska utföras på ett professionellt sätt ("Tjänstegarantin"). Meddelande om ett åsidosättande av Tjänstegarantin måste (i) i rimlig detalj ange beslagets art och (ii) tas emot inom nittio (90) dagar från tjänsteutövningens sista dag. Vid uppsägning av brist på garantitillståndet och Trovematets bestämning av giltigheten av sådant brott mot Tjänstegarantin, kommer Trovemat att återföra de tillämpliga tjänsterna till Trovemat-utgiften. Om Trovemat efter rimligt tillfälle inte kan återföra sådana tjänster till kundens rimliga tillfredsställelse, kan kunden som enbart åtgärd få tillbaka de avgifter som betalats till Trovemat enligt gällande order för sådana tjänster.

  ANSVAR FÖR GARANTI

  MED UNDANTAG SOM UTTRYCKLIGT FÖRSÄLJES I DENNA STANDARDGARANTIPOLITIKKLÄKNING, UNDANTAGER TROVEMAT UTTRYCKLIGT ALLA REPRESENTATIONER, VILLKOR OCH GARANTIER, VARE EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE TILL EXEMPEL OCH INTE BEGRÄNSNING, DE IMPLICERADE GARANTIERNA AV TITEL, SALGBARHET, NEDBRYDD OCH EGNETHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL. BEGRÄNSNING AV ANSVAR I SAMMANDRAG HÄR HÄR FÖR ATT KONTRARYEN ÄR INTE HÄNDIGT SKADAR TROVEMAT SÄRSKILDA FÖR SÄRSKILDA SÄRSKILDA, INCIDENTELE, PUNITIVA ELLER FÖLJANDE SKADOR, MEN INTE SÄRSKILDA TILLDELNINGSSÖKOR, VAD ANVÄNDAR I KONTRAKT, SKADOR, GARANTIER ELLER ANNAN, ÄVEN OM DET HAR BEGJUTS ADVISED OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. BEGRÄNSNINGARNA SOM ÄR HÄR HÄR GÄLLER ÄVEN OM REMEDIERNA AV FELKORREKTION, REPARATION ELLER BYTTRÄD, TILLÄMPNING AV TJÄNSTER OCH ÅTERBETALNING AV BETALNINGAR HELST FEL AV DESS SÄRSKILDA SYFTE. INTE ÄR VILLKOR FÖR TROVEMATS ANSVARSFRAKTIGHET (INTRYCKLIGT, TORT, NÄRVÄNDIGHET, STRÖM ANSVAR, ELLER ANNAN SÄKERHET) TILL KUNDEN ELLER TILL EN ANNAN TREDJEPART OM TROVEMATUTRUSTNING ELLER PROGRAMVARILICENSER SOM KALLAS TILL KUND OCH GARANTIERADE HÄRARE , TROVEMAT' PRESTANDA ELLER ICKE-, eller på något sätt har samband med denna standard GARANTI ANALYS FÖR ALLA ANSPRÅK KOMMER INTE PÅ TOTALA överstiga de faktiska belopp som mottagits av TROVEMAT för den specifika produkten i förhållande till vilken SÅDANT ansökan görs. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION.